TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI

Termín: 24.4.2022, 14:00

Pozvánka na regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov a detského hudobného folklóru sólistov spevákov, inštrumentalistov, folklórnych skupín, ľudových hudieb (vyhlasovateľ NOC - Eniki beniky, Vidiečanova Habovka)

Zabezpečuje

Jaroslava Kohútová jarka.kohutova@tnos.sk