TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI

Termín: 19.3.2023, 14:00

Pozvánka na regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov Eniki beniki a Krajskú postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov Šaffova ostroha.

VYHLASOVATEĽ A ODBORNÝ GARANT NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM 

Zabezpečuje

Jaroslava Kohútová jarka.kohutova@tnos.sk