TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

Termín: od 29.6.2024, 10:00 do 31.8.2024, 15:00

Zabezpečuje

032/6555 328, 0901 918 804, Mgr. Anna Vraždová (anna.vrazdova@tnos.sk)