TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

UMENIE ŽIVÝCH SLOV

Termín: od 8.4.2024, 13:00 do 9.4.2024

Hudobno – poetický program, ktorý sa uskutoční 8. 4. 2024 o 13. 00 h. v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne.

Je zameraný na prezentáciu súčasnej poetickej a prozaickej tvorby. V rámci programu sa predstavia študenti Katedry herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Okrem umeleckého zážitku má vzdelávací rozmer. Ponúka inšpiráciu prostredníctvom ukážok pre všetkých, ktorí sa venujú prednesu a súčasne prispieva k popularizácii umeleckého slova.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partner: Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Palackého 27. Trenčín 911 01

Zabezpečuje

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. (zuzana.budinska@tnos.sk)