TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE

Termín: 15.3.2023, 13:00

VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE 

TVORIVÁ DIELŇA ZDOBENIA VEĽKONOČNÝCH MEDOVNÍČKOV 

Kedy? 15. marca 2023 o 13.00 h 

Kde?  Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, ul. K dolnej stanici 7282/20A, zasadačka 3. posch. 

Poplatok: 3 € 

Počet miest je limitovaný, ešte sú voľné posledné miesta. Prihlásiť sa môžete telefonicky: 0901 918 804 alebo na e-mail: anna.vrazdova@tnos.sk.

Prineste si dobrú náladu a chuť tvoriť. Napečené medovníčky a všetko potrebné na zdobenie prinesie lektorka – výborná medovnikárka Ľudka Katonová.  

 

Zabezpečuje

Mgr. Anna Vraždová, 0901 918 804, e-mail: anna.vrazdova@tnos.sk