TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Veronika Weberová • Prchavý dotyk hmly

Termín: od 24.2.2022 do 18.4.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a autorka

vás pozývajú na výstavu

Veronika Weberová • Prchavý dotyk hmly

24. 2. – 18. 4. 2022

Miesto konania

Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ul. K dolnej stanici 7282/20A

Zabezpečuje

Mgr. Janka Masárová e-mail: janka.masarova@tnos.sk; tel.: 032/ 6555 323, 0901 918 803