TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

VÝSTAVA: 160. výročie Matice slovenskej

Termín: od 3.10.2023, 10:00 do 17.10.2023

Letopočet 2023 vyhlásila Matica slovenská za Rok Matice slovenskej. V tomto roku si totiž pripomíname 160. výročie vzniku Matice slovenskejVýstavný projekt má za cieľ bližšie priblížiť výnimočnosť kontinuálne najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne Slovákov. Putovná výstava, pripomínajúca 160 rokov Matice slovenskej, mieri aj do Trenčína. Slávnostná vernisáž sa uskutoční v utorok 3. októbra 2023 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Program (3. október 2023)*

 

 10:00 - otvorenie výstavy pre školy spojené s prednáškou (prednášajúci: JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej)

• 15:00otvorenie výstavy pre verejnosť spojené s prednáškou (prednášajúci: JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej)

16:00 - oceňovanie osobností Trenčianskeho kraja

(*v prípade veľkého počtu záujemcov sa prednáška pre školy zopakuje aj o 11:00)

Výstava bude inštalovaná vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prednášky sa uskutočnia v kongresovej sále (pri výstavných priestoroch nad vestibulom). Výstavu si budete môcť pozrieť až do 17. októbra, a to počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 h.  

Výstavný projekt obsahuje štrnásť vizualizácií panelov, tematicky rozčlenených na tri historické etapy. V prvom sú spracované dejiny Matice slovenskej od jej založenia v auguste 1863 až do násilného úradného zrušenia uhorskými orgánmi v novembri 1875. Druhú etapu mapuje obdobie 1919 až 1968, teda od jej oživotvorenia po vzniku Československej republiky roku 1919 až po Alexandra Dubčeka a obdobie obrodného procesu do roku 1968. Tretí záverečný tematický blok približuje posledné obdobie činnosti Matice slovenskej, od obdobia normalizácie až po nástup novej mladej generácie pod vedením historicky najmladšieho predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, pričom ide o generačnú výmenu v matičnom inštitučnom aj členskom organizme. Pôsobenie Matice slovenskej presahuje cez tri storočia – od druhej polovice 19., cez celé 20. až po súčasné pôsobenie v modernom 21. storočí.  

Výstavné panely nám okrem textovej časti približujú bohatý obrazový materiál, či už sú to samostatne vypichnuté portréty významných matičiarov, fotografie zo života a z činnosti Matice slovenskej, mnohé vzácne archívne dokumenty až po rôzne publikačné výstupy. Dejiny Matice slovenskej sú charakteristické všestrannou činnosťou v oblasti kultúry, vedy, literatúry, vydavateľskej činnosti, archívnictva, múzejníctva, knihovníctva, osvety, divadla, folkloristiky, krajanskej problematiky a ďalších oblastí.  

 

Manažér výstavy a gestor projektu: 

PhDr. Pavol Madura 

Autor výstavy a katalógu: 

doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. 

Recenzent výstavy a katalógu: 

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. 

Odborná spolupráca: 

JUDr. Marián Gešper 

Výber fotografií a reprodukcií: 

PhDr. Pavol Madura 

Výtvarné a grafické riešenie výstavy a katalógu: 

© PaedDr. Eva Čulenová, PhD., Signis – vydavateľstvo 

Jazykové korektúry: 

PaedDr. Eva Čulenová, PhD. 

 

Na výstave sú použité fotografie, reprodukcie, múzejné a archívne dokumenty zo Slovenskej národnej knižnice – Literárneho múzea (LM) a Literárneho archívu (LA) – a z Archívu Matice slovenskej (AMS). 

Realizované s finančnou podporou Mesta Martin a spoločnosti Neografia, a. s. 

Napísali o nás:

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)