TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2024

Termín: od 6.6.2024, 15:30 do 30.6.2024

Výstava z 28. ročníka postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.

61. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Do krajského  kola bolo prihlásených 106 diel od 51 autorov.

Odborná porota vybrala do kolekcie na výstavu 78 diel od 48 autorov a navrhla udeliť 1 hlavú cenu, 7 cien a 8 čestných uznaní.

Srdečne pozývame na rozborový seminár k výstave, slávnostné odovzdávanie ocenení a vernisáž výstavy vo štvrtok 6. júna 2024 do Dubnického kaštieľa.

Zabezpečuje

032/6555 323 Mgr. Janka Masárová (janka.masarova@tnos.sk)