TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

ZAHRAJ SI, TANCUJ, SPIEVAJ

Termín: 15.4.2023, 14:00

Pozvánka na Regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka a Regionálnu postupovú súťaž a prehliadku folklórnych skupín Nositelia tradícií.
Prihlasovanie sa do 15. 3. 2023 na https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Zabezpečuje

Jaroslava Kohútová jarka.kohutova@tnos.sk