TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

ZATANCUJME SI

Termín: 24.4.2022, 15:30

Pozvánka na krajskú postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov (vyhlasovateľ NOC – Šaffova ostroha)

Miesto konania

Kultúrny dom Dolná Súča