TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci (výstava)

Termín: od 20.4.2024 do 7.7.2024

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci - tak znie názov jedinečnej výstavy, ktorú od 20. apríla do 7. júla 2024 môžete obdivovať v priestoroch Šľachtického sídla rodu Ambro v Beckove (pobočka Trenčianskeho múzea v Trenčíne).
 
Panelová výstava s bohatým textom približuje osudy žien slovenského a českého národného obrodenia. Taktiež približuje vzťahy Ľudovíta Štúra k ženám - aj členkám rodiny (matka Anna Štúrová, rod. Michalcová, sestra Karolína), platonickým láskam a priateľkám. Výstava rozvíja tiež tému žien v česko – slovenskom kontexte, (láska Ľudovíta Štúra - Mária Pospíšilová, priateľstvo s Boženou Nemcovou, Bohuslavou Rajskou a i.) s ohľadom na česko – slovenské vzťahy 19. storočia. Predstavuje manželky a dcéry blízkych priateľov Ľudovíta Štúra - Marínu Hodžovú či Ľudmilu Hurbanovú-Fejovú. A chýbať nemôže ani Adela Ostrolúcka, platonická láska Ľudovíta Štúra, ktorej 200. výročie narodenia si pripomíname práve v roku 2024.
 
Výstava vznikla v spolupráci so SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Inštalovaná je v rámci Roku slovenských žien v národnom hnutí, ktorý na tento rok vyhlásila Matica slovenská.
 
Trvanie výstavy: od 20. 4. 2024 do 7. 7. 2024.
Miesto výstavy: Šľachtického sídla rodu Ambro v Beckove (pobočka Trenčianskeho múzea v Trenčíne)
Viac o možnosti návštevy múzea v Beckove tu: https://shorturl.at/Ic5ZF

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)