TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Cimbalové zrkadlenie

„Hviezdy deň prebodli ostrými hrotmi, ticho sa pokorne schovalo do tmy, nastal čas večere pre srdce hladné. Fenomén-muzikant za nástroj sadne, drevené paličky, z ocele struny – duša mu v súzvuku s cimbalom zuní. V tónovom rozsahu kolíkmi kmitá citlivá muzika, tajomne skrytá do skrinky z hudobne zdatného dreva, bujarým koncertom vzduch rozochvieva, v úzadí postojí kdejaký nástroj – komu česť, tomu česť, cimbal je maestro!“ (K. Hudecová: Cimbal) Cimbal je naozaj maestro... V utorok 28. novembra 2023 to na koncerte v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne potvrdili vystúpenia cimbalistov – poslucháčov konzervatória J. L. Bellu , profesionálov ako aj detských zanietencov hry na cimbale. Cimbalové zrkadlenie má v Trenčíne už svoju tradíciu a opäť sa cimbal predstavil ako majstrovský nástroj, ktorý môže zaznievať aj samostatne. V cimbalovom prevedení na koncerte odznela zmes rôznych hudobných žánrov a pestrá paleta skladieb. Záštitu nad koncertom a dramaturgiou prijal predseda Slovenskej cimbalovej asociácie Martin Budinský, ktorý na ňom vystúpil aj ako interpret a ponúkol divákom nevšedný zážitok svojho umeleckého majstrovstva. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

28 fotografií