TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Divadelná dielňa 2023

Divadelná dielňa 2023 aj tento rok ponúkla príležitosť na získanie nových poznatkov a zručností, tentoraz študentom stredných škôl so záujmom o divadlo. Cieľom bola podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky. Workshop a diskusie zamerané na pohyb a réžijno-hereckú tvorbu viedli skúsené profesionálne lektorky Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. a Mgr. art. Petra Kovalčíková, ArtD. Hlavný partner: Fond na podporu umenia Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fotogaléria

6 fotografií