TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Holuby nás spája

Holuby nás spája - v takomto duchu sa niesli spomienkové slávnosti venované 100. výročiu úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 - 1923). Víkendové podujatie sa konalo 24. a 25. júna 2023 v obciach Lubina a Zemianske Podhradie. Spomienkové slávnosti sa začali pri rodnom dome Holubyho v Lubine, kde sme pri jeho pamätnej tabuli položili veniec. Odtiaľ sme sa presunuli k miestnemu múzeu, kde sa nachádza expozícia venovaná tejto osobnosti, a púť v obci sme symbolicky zavŕšili na cintoríne, kde je pochovaný Holubyho otec. Následne sme vyšli k Holubyho chate, kde sa uskutočnila vernisáž výtvarnej súťaže Obrázky môjho kraja, ktorý vznikla pri tejto príležitosti. Sobotu sme ukončili botanickou exkurziou na Veľkej Javorine. Nedeľná časť podujatia prebiehala v obci Zemianske Podhradie. Osobnosť Holubyho sme si pripomenuli slávnostnými službami božími v evanjelickom kostole i návštevou jeho pamätnej izby. Druhá časť nedeľného podujatia sa konala v kultúrnom dome, kde sme si pripomenuli dielo Holubyho prostredníctvom odborným prednášok i predstavením novej publikácie. Podujatie sme zavŕšili hudobným programom. Víkendové spomienkové slávnosti navštívili predstavitelia z celého Trenčianskeho kraja i z ďalších častí Slovenska. Zúčastnili sa ho taktiež rodinní príslušníci J. Ľ. Holubyho, ktorí ocenili, že sme na toto významné výročie nezabudli. Podujatie organizovali obce Lubina a Zemianske Podhradie v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne, Maticou slovenskom, predstaviteľmi ECAV z oboch obcí a ruku k dielu pridali aj deti z Lubiny, Zemianskeho Podhradia i Bošáce a taktiež aj folklórne skupiny pôsobiace v týchto obciach. Partnermi podujatia boli aj odborníci z Trenčianskeho múzea, Malokarpatského múzea v Pezinku a Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Podujatie finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj. Všetkým organizátorom ďakujeme!

Fotogaléria

92 fotografií