TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - ŠTÚROV UHROVEC

V obci Uhrovec, ktorá je rodiskom nášho slovenského velikána Ľudovíta Štúra, sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Dňa 4. mája 2023 sa tu stretlo 12 recitátorov, ktorí súťažili v umeleckom prednes poézie a prózy mládeže a dospelých (IV. a V. kategória). Do celoslovenského kola priamo postúpili štyria z nich. Tohtoročnou novinkou v obci Uhrovec bola aj divadelná časť. Javisko v miestnom kultúrnom dome v rámci „Kubína“ pokrstili tri detské divadelné súbory (I. kategória), ktoré pricestovali z Púchova, Novej Dubnice a Bánoviec nad Bebravou. Na celoslovenské kolo z 1. miesta priamo postúpil Detský divadelný súbor Bebčina a porota s návrhom na postup odporučila aj Detský recitačný kolektív KALORIK, ktorý skončil na 2. mieste. Výkony 49 divadelníkov sledovalo 35 návštevníkov. Súčasťou krajského kola bola aj vzdelávacia časť, v rámci ktorej sme otvorili výstavu o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Výstava zachytáva dramatickú tvorbu Hviezdoslava a jej podoby na slovenských javiskách. Jej autorkou je Bohuslava Blahová z Divadelného ústavu v Bratislave, ktorá pricestovala do Uhrovca, aby účastníkom podujatia predstavila Hviezdoslava nielen ako básnika, ale taktiež aj ako významného dramatika. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Trenčíne, Obcou Uhrovec a Maticou Slovenskou, ktorí venovali ceny do súťaže, a v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave.

Fotogaléria

49 fotografií