TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

SMREKovo

December v obci Melčice-Lieskové sa už tradične niesol v duchu Jána Smreka. Jeho odkaz a tvorbu sme si pripomenuli počas 4. ročníka recitačnej súťaže SMREKovo. Podujatie sa uskutočnilo 8. 12. 2023 v priestoroch Svadobky. Na súťaži sa predviedlo 27 talentovaných recitátorov, a to vo všetkých kategóriách. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota v zložení: Viera Slivová, Jana Vidová a Jana Poláková. Porota sa rozhodla udeliť šesť prvých miest. Recitátori počas dňa navštívili aj novo zrekonštruovanú Pamätnú izbu Jána Smreka a napokon sme sa presunuli do vedľajšieho parku, kde sa nachádza Smrekov pamätník. Podujatie pokračovalo aj v poobedňajších hodinách, keď sa konal slávnostný program venovaný 125. výročiu narodenia tohto básnického velikána. Súčasťou slávnosti bolo aj otvorenie vynovenej pamätnej izby. Na vernisáži sa zúčastnil aj najmladší syn Jána Smreka - pán Mojmír Čietek spolu s pani manželkou. Organizátorom podujatia bolo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Obec Melčice-Lieskové.

Fotogaléria

87 fotografií