TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Stretnutie s umením

Záujemcovia o výtvarné a fotografické umenie sa mali možnosť zoznámiť prostredníctvom v poradí už tretieho Stretnutia s umením s dielami osobností trenčianskeho regiónu, ktorí svojou tvorbou prekročili a prekračujú jeho hranice. Témami boli: Jan Tluka a poézia vo fotografii; Maliar a grafik Ladislav Zdvíhal citlivý pozorovateľ a vyznávač krás prírody a krajiny; Miloš Alexander Bazovský a interpretácia fenoménu slovenskosti v jeho maliarskom diele, Metamorfózy hudby v diele Jozefa Švikruhu. Hlavný organizátor Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a spoluorganizátori Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne a Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín pripravil podujatie v rámci projektu Návraty k tradíciám a osobnostiam. Lektormi prednášok a tvorivých dielní boli Ela Porubänová, Jozef Vydrnák, Jan Tluka a Jozef Švikruha. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil Fond na poporu umenia.

Fotogaléria

36 fotografií