TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

TIMRAVINA STUDNIČKA

Timravina studnička sa po niekoľkých rokoch vrátila do Trenčína. V stredu 25. októbra 2023 sa v priestoroch TNOS uskutočnilo regionálne kolo pre recitátorov z okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. V prednese pôvodnej slovenskej prózy sa predviedlo osemnásť recitátorov, ktorí súťažili v piatich kategóriách. Ich výkony hodnotila porota v zložení: Mgr. Viera Slivová - predsedníčka komisie a dlhoročná pracovníčka TNOS, Janka Poláková z Literárneho klubu Omega v Trenčíne a Žofia Hrančová z Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Trenčíne. Víťazi postupujú do celoslovenského kola 26. ročníka Timravinej studničky, ktoré sa už tradične uskutoční v meste Lučenec.

Fotogaléria

31 fotografií