TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

UMENIE PREDNESU

V stredu 15. novembra 2023 k nám zavítalo takmer štyridsať učiteľov z Trenčianskeho kraja, aby sa vzdelávali v oblasti UMENIA PREDNESU. Ide o edukačný seminár zameraný na umelecký prednes detí a mládeže. Vďaka nemu učitelia môžu prakticky vzdelávať svojich žiakov a pripravovať ich na recitačné súťaže, ktoré TNOS organizuje. Toto podujatie vzniklo v spolupráci s pani Jaroslavou Čajkovou a Renatou Jurčovou z Národného osvetového centra, ktoré podujatie lektorovali. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

12 fotografií