TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

UMENIE ŽIVÝCH SLOV

Hudobno – poetický program, ktorý sa uskutočnil 24. 4. 2023 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne bol zameraný na prezentáciu súčasnej poetickej a prozaickej tvorby. V rámci programu sa predstavili študenti katedry herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Diváci mali možnosť vidieť ukážky práce s textom i rôzne spôsoby spracovania literárnych predlôh v zmysle umeleckej interpretácie. Večer bol obohatený a premostený aj hudobnými vystúpeniami.

Fotogaléria

22 fotografií