TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Divadelná dielňa 2024

Divadelná dielňa 2024 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej problematiky. Dôležitou projektovou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektorkami zamerané na pochopenie základných tvorivých princípov divadla. Odborné lektorky dielne: Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. Mgr. art. Petra Kovalčíková, ArtD. Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fotogaléria

22 fotografií