TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Hviezdoslavov Kubín GMAB

Hviezdoslavov Kubín sa vrátil do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, kde sa uskutočnilo regionálne kolo pre mládež a dospelých. Na podujatí (8. 4. 2024) sa predviedlo 26 talentovaných recitátorov, ktorí prednášali poéziu a prózu v 4. kategórii. Ich výkony si vypočuli dve poroty. Poéziu hodnotili Mgr. art. Lucia Katreniak Rakúsová, DiS. art. (predsedníčka), PaedDr. Janetta Mokráňová a Mgr art. Roman Hargaš. Prednesy prózy si vypočuli Mgr. Eliška Sadíleková (predsedníčka), Mgr. art. Judita Sadíleková a Mgr. Diana Laciaková. Do krajského kola postúpili štyri šikovné recitátorky. Čerešničkou na torte bol hudobno - poetický program Umenie živých slov zameraný na prezentáciu súčasnej poetickej a prozaickej tvorby. Pripravili ho študenti Katedry herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorí za svoje vystúpenie zožali veľký a zaslúžený potlesk.

Fotogaléria

22 fotografií