TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince

V pondelok 22. apríla 2024 sa zišli najtalentovanejší detskí recitátori z celého Trenčianskeho kraja. Stretli sa v malebnej dedinke Bzince pod Javorinou, kde sa narodila známa spisovateľka pre deti - Ľudmila Riznerová Podjavorinská. A práve na jej počesť nesie krajské kolo názov Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince. V priestoroch miestnej základnej školy prítomných privítala pani učiteľka Lenka Mandelíková, ktorá ich dušu pohladila aj umeleckým slovom. Prítomní boli aj organizátori z Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne a z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne a chýbať nemohli ani zástupcovia Národného osvetového centra, ktoré je vyhlasovateľom a garantom celej súťaže. Prednesy v 1. kategórii hodnotili PhDr. Zuzana Ocharovichová (predsedníčka), Mgr. art. Renata Jurčová, DiS. art. a Jana Vidová. Do poroty v 2. kategórii zasadli Mgr. Eliška Sadíleková (predsedníčka), Mgr. art. Andrea Juhásová a Ján Podoba. Najstarších recitátorov (3. kategória) si vypočuli Mgr. Jaroslava Čajková (predsedníčka), Mgr. art. Judita Sadíleková a Mgr. Július Krajčík. Počas dňa svoje umelecké slovo predviedlo 62 recitátorov, pričom do celoštátneho kola postúpilo 7 z nich (pozn.: vrátane jedného návrhu na postup, ktorý bol napokon schválený). Ceny si prevzali v sále miestneho obecného úradu, a to priamo z rúk starostu obce Dušana Málika.

Fotogaléria

51 fotografií