TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Hviezdoslavov Kubín - Štúrov Uhrovec

Aj tento rok sa v Uhrovci konala prestížna recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín - Štúrov Uhrovec. Krajská súťaž nesie meno podľa Ľudovíta Štúra, ktorý sa tu narodil a ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín. V kategórii mládež a dospelí nám svoj umelecký prednes poézie a prózy predviedlo 13 talentovaných recitátorov, ktorí tento rok patria k tým najlepším v Trenčianskom kraji. Na poobedňajšej divadelnej prehliadke vystúpili tri kolektívy (spolu 43 divadelníkov). Ich výkony hodnotila jedna porota v zložení: Mgr. art. Lucia Katreniak Rakúsová, DiS. art. (predsedníčka), Mgr. art. Andrea Juhásová a Mgr. et. Mgr. art. Filip Jekkel, ArtD. Do celoslovenského kola postúpili napokon traja recitátori a jeden divadelný súbor. Cenu starostky obce, ktorá sa, žiaľ, z pracovných dôvodov podujatia nemohla zúčastniť, získali dvaja recitátori, a to: Adam Šimko zo ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi a pani Ľudmila Beznosková z Handlovej. Podujatie bolo organizované aj v spolupráci s Maticou slovenskou, ktorá pri tejto príležitosti do Uhrovca zapožičala výstavu Odkaz štúrovskej generácie. Unikátny výstavný projekt prítomným bližšie priblížil pán docent Július Lomenčík, ktorý predstavil nielen osobnosť Ľudovíta Štúra, ale aj dve významné štúrovské ženy - Adelu Ostrolúcku a Aničku Jurkovičovú, ktoré si v tomto roku pripomíname v súvislosti s 200. výročím ich narodenia.

Fotogaléria

48 fotografií