TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Kyberšikanovanie

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením. O kyberšikane a rizikách sociálnych sietí sa so žiakmi 6. - 8. ročníka Základnej školy v Starej Turej na Hurbanovej ulici porozprával odborník v tejto oblasti Mgr. Marián Sopčák.

Fotogaléria

6 fotografií