TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

V rodisku Jána Smreka sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa konala vo štvrtok 4. 4. 2024 v ZŠ Melčice-Lieskové, ktorá nesie meno po slávnom básnickom velikánovi. Podujatie otvorila Katarína Remencová, starostka obce, spolu s Róbertom Košťálom, riaditeľom školy. Na podujatí svoje umenie prednesu predviedlo 30 talentovaných recitátorov. Poéziu hodnotili Mgr. Katarína Medňanská (predsedníčka), PaedDr. Janetta Mokráňová a PhDr. Lenka Mandelíková, PhD. Do poroty v kategórii próza zasadli Mgr. art. Judita Sadíleková (predsedníčka), Mgr. Viera Slivová a Janka Vidová. Do krajského kola napokon postúpilo deväť recitátorov. Cenu starostky obce získala Amélia Peťkovská, ktorá navštevuje ZŠ Veľká Hradná, ale bývam v Melčiciach. Vrcholom podujatia bola vzdelávacia časť, ktorú si pripravila PhDr. Zuzana Ocharovichová, dlhoročná spolupracovníčka Národného osvetového centra a mimoriadne talentovaná recitátorka. Jej Cesta zasľúbená sa tematicky zamerala na Jána Smreka a jeho poetickú tvorbu, výsledkom čoho bol neopakovateľný umelecký zážitok, ktorý utkvel v pamäti nielen dospelým, ale aj deťom. TNOS v Trenčíne organizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ Melčice-Lieskové, OcÚ Melčice-Lieskové, Regionálnym úradom školskej správy v Trenčíne a spolu s CVČ Trenčín.

Fotogaléria

27 fotografií