TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

16.11.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 68. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a...

16.11.2021

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2022. Žitnoostrovské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja vyhlasuje 23. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Žitnoostrovské pastelky pre deti predškolského veku. Do súťaže sa zapájajú krajiny Európy a Ázie (spolu 21 štátov). Odborná porota,...

10.11.2021

Máte záľubu v etnologickom bádaní? Zaujíma Vás spoločenská, duchovná či materiálna kultúra? Máte spracovaný etnologický výskum v podobe publikácie, kronikárskeho zápisu, populárno-náučného materiálu? Zapojte sa do súťaže Mjartanovo Sebedražie, ktorá vznikla na počesť známeho slovenského etnológa prof. Jana...

9.11.2021

Výsledky 33. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Výstava bude sprístupnená od 11. 11. do 3. 12. 2021 v Dome armády v centre Trenčína. Víťazné práce budete môcť obdivovať zvonka budovy od Hviezdoslavovej ulice v tzv. galérii za oknom.

11.10.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja dáva možnosť všetkým klubom, skupinám, súborom, krúžkom a jednotlivcom moderného a módneho tanca, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŽ, IDO, SUTTS, AmaS a majú pôsobnosť na Slovensku...

11.10.2021

Chceš sa stať moderátorom? Tak nepremeškaj skvelú súťaž Mladý moderátor 2021, ktorá Ti prinesie množstvo praktických skúseností!

4.10.2021

Vážení milovníci poézie, radi by sme Vám dali do pozornosti XXVIII. ročník Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

28.9.2021

Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí Cieľom súťaže je rozvíjať dlhoročnú tradíciu spolupráce v oblasti fotografie medzi regiónmi moravsko-slovenského pomedzia na základe spoločného kultúrno-historického kontextu a vytvoriť priestor pre fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie prírody, krajiny, človeka,...

28.9.2021

Aktuálny pokyn k realizácii celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2021

27.9.2021

PROPOZÍCIE 22. ROČNÍKA celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie I., II. kategória