TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

31.1.2022

VI. ročník Bienále amatérskej fotografie Memoriál Jozefa Hollého.

31.1.2022

Prihlasovanie na 68. ročník celoslovenskej postupovej recitačnej sútaže Hviezdoslavov Kubín je spustené. Prihlasovať sa môžu deti, mládež, dospelí aj recitačné kolektívy a divadlá.

17.1.2022

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasujú XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

14.1.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Hvezdáreň v Partizánskom pripravujú regionálne kolo 32. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" pre žiakov a študentov z okresov Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s...

12.1.2022

Máte radi hodnotné nebulvarizované čítanie? Odporúčame vám nový magazín s názvom LITERÁRNA STUDŇA. Vznik časopisu iniciovala odbočka Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja. V časopise má priestor pôvodná autorská literárna tvorba, predovšetkým ukážky tvorivosti študentov, ktorí majú nedostatočný...

16.11.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 68. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a...

16.11.2021

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2022. Žitnoostrovské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja vyhlasuje 23. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Žitnoostrovské pastelky pre deti predškolského veku. Do súťaže sa zapájajú krajiny Európy a Ázie (spolu 21 štátov). Odborná porota,...

10.11.2021

Máte záľubu v etnologickom bádaní? Zaujíma Vás spoločenská, duchovná či materiálna kultúra? Máte spracovaný etnologický výskum v podobe publikácie, kronikárskeho zápisu, populárno-náučného materiálu? Zapojte sa do súťaže Mjartanovo Sebedražie, ktorá vznikla na počesť známeho slovenského etnológa prof. Jana...

9.11.2021

Výsledky 33. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Výstava bude sprístupnená od 11. 11. do 3. 12. 2021 v Dome armády v centre Trenčína. Víťazné práce budete môcť obdivovať zvonka budovy od Hviezdoslavovej ulice v tzv. galérii za oknom.

11.10.2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja dáva možnosť všetkým klubom, skupinám, súborom, krúžkom a jednotlivcom moderného a módneho tanca, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŽ, IDO, SUTTS, AmaS a majú pôsobnosť na Slovensku...