TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

OBRÁZKY MÔJHO KRAJA - nová výtvarná súťaž

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlasuje novú regionálnu výtvarnú súťaž OBRÁZKY MÔJHO KRAJA. Súťaž je organizovaná pri príležitosti 100. výročia Jozefa Ľudovíta Holubyho. Určená je pre materské, základné a základné umelecké školy z Trenčianskeho kraja. Podmienky súťaže sú zverejnené v propozíciách, ktoré nájdete v prílohách na stiahnutie.
J. Ľ. Holuby (1836 - 1923) sa narodil na Považí, v malebnej obci Lubina. Väčšinu svojho života však prežil na fare v neďalekom Zemianskom Podhradí, kde pôsobil ako kňaz. Vo svojej dobe patril medzi najvýznamnejšie vedecké a kultúrne osobnosti a taktiež ho radíme aj medzi popredných predstaviteľov slovenského národného hnutia. 
Holuby miloval život na dedine a pozorne si všímal zvyky a tradície bežného ľudu. Ako etnograf a významný národopisec zaznamenával piesne na perách ľudu, jeho tradičný odev, rôzne magické obrady, ale aj rozprávky a povesti, ktoré sa „vyprávali“ po večeroch. Nemenej času však trávil na cestách vonku v prírode, kde skúmal a zbieral rastliny. Vďaka jeho odbornosti a zanietenosti sa zaradil medzi botanikov svetového mena a ešte i dnes patrí medzi najlepších znalcov slovenskej prírody. Na svojich potulkách sa však nezaoberal iba faunou a flórou, ale všímal si aj skaly so zvláštnymi útvarmi i zabudnuté pamiatky, ktorým oprašoval históriu. Všímal si svoje okolie a veci, ktoré sú pre oko bežného pozorovateľa navonok možno všedné, no v skutočnosti v sebe skrývajú nevšedný príbeh.
 
A práve to je poslaním súťaže Obrázky môjho kraja, do ktorej veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte. Tešíme sa na Vaše výtvarné práce, ktoré nám môžete posielať najneskôr do 15. júna 2023 na adresu:
 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Mgr. Kristína Jurzová
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín  
Vernisáž výtvarných prác spojená s udeľovaním cien sa uskutoční v sobotu 24. júna 2023 od 15:00 pri Holubyho chate na Veľkej Javorine. Vernisáž bude súčasťou spomienkových slávností venovaných 100. výročiu úmrtia J. Ľ. Holubyho, na ktoré vás srdečne pozývame! Všetky informácie o podujatí sa dočítate tu:
Výsledky regionálnej výtvarnej súťaže sú zverejnené v prílohách na stiahnutie. Slávnostná vernisáž spojená s udeľovaním cien sa uskutoční v sobotu 24. júna 2023 od 15:00 na Holubyho chate v obci Lubina. Vernisáž je súčasťou spomienkových slávností venovaných 100. výročiu úmrtia J. Ľ. Holubyho. Podrobný program podujatia nájdete na našom webe: