TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

100. výročie úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho (spomienková slávnosť)

Termín: od 24.6.2023, 12:00 do 25.6.2023, 09:30

Pozývame vás na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 - 1923), svetoznámeho botanika, etnografa, kňaza a popredného predstaviteľa slovenského národného hnutia. Podujatie sa uskutoční počas víkendu 24. a 25. júna 2023 v obciach Lubina a Zemianske Podhradie.
SOBOTA 24. 6. 2023, obec Lubina:
12:00 – Slávnostné otvorenie • privítanie hostí pri evanjelickej fare
              Hudobný program detí (ZŠ Lubina)  
12:30 – Návšteva múzea • komentovaná prehliadka (Ing. Oľga Hrabovská)
13:30 – Návšteva cintorína • položenie kvetov na hrob Holubyho otca
15:00 – Stretnutie pri Holubyho chate na Veľkej Javorine • položenie kvetov k Holubyho pamätnej tabuli
               Obrázky môjho kraja • vernisáž detských výtvarných prác
               Botanická exkurzia na Veľkej Javorine (doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Slovenská botanická spoločnosť pri SAV)
NEDEĽA 25. 6. 2023, obec Zemianske Podhradie:
  9:30 – Slávnostné evanjelické služby Božie v evanjelickom kostole a. v.
10:30 – Pamätný dom J. Ľ. Holubyho a Ľ. V. Riznera • položenie venca k Holubyho pamätnej tabuli
              Hudobný program detí (MŠ Zemianske Podhradie, Spojená škola Bošáca)
              Návšteva pamätného domu • komentovaná prehliadka (PaedDr. Daniel Bradáč)
              Návšteva evanjelického kostola • komentovaná prehliadka (Mgr. Jana Drottnerová)
12:00 – Kultúrny dom • prednášky o Holubyho živote
              Predstavenie novej brožúry k 100. výročiu J. Ľ. Holubyho (Mgr. Kristína Danková, Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom)
              Botanické dielo J. Ľ. Holubyho (RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Slovenská botanická spoločnosť pri SAV)
              Stopy J. Ľ. Holubyho v zbierkovom fonde Malokarpatského múzea v Pezinku (Mgr. Lucia Burdová, Malokarpatské múzeum v Pezinku)
              J. Ľ. Holuby ako zberateľ rozprávok (PhDr. Jozef Tinka, PhD.)
13:30 – Obed, hudobný program (Folklórna skupina Javorinka, Folklórny súbor Bosák)
SPRIEVODNÝ PROGRAM:
Obrázky môjho kraja – regionálna výtvarná súťaž (máj - jún 2023) organizovaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia J. Ľ. Holubyho
Tešíme sa na vás v Holubyho rodisku a v jeho dlhoročnom pôsobisku!
ORGANIZÁTORI A PARTNERI:
- Obec Lubina
- Obec Zemianske Podhradie
- Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lubina
- Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zemianske Podhradie
- Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
- Matica slovenská
- Trenčianske múzeum
- Malokarpatské múzeum v Pezinku
- Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
 
PODUJATIE FINANČNE PODPORIL TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ.

Zabezpečuje

032/6555 325 • Mgr. Kristína Jurzová • kristina.jurzova@tnos.sk