TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Workshop – DIPTYCH s fotografom a pedagógom Ľubom Stachom

Termín: 8.3.2024, 16:30

Registrácia - Obsadené

V rámci Regionálneho kola súťaže AMFO 52. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby pripravujeme Workshop – DIPTYCH
s fotografom a pedagógom Ľubom Stachom

8. 3. 2024 o 16.30
v zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja, 3. poschodie

Maximálny počet účastníkov: 10


Prihlásiť sa treba na: tel. č. 0901 918 803, 032/6555 323, e-mail: janka.masarova@tnos.sk.


Bližšie informácie o súťaži: https://www.tnos.sk/hlavna-stranka/aktuality/amfo-2024.html?page_id=26516

Zabezpečuje

032/6555 323 Mgr. Janka Masárová (janka.masarova@tnos.sk)