TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

13.9.2017
Rozvíjame vzťah k ľudovému remeslu a tradíciám

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pripravilo projekt TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie v oblasti ľudového umenia.Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

27.6.2017
Celoslovenská súťaž neprofesionálnej textilnej tvorby

Výstava TEXTILNÁ TVORBA je ojedinelá svojho druhu na Slovensku, má poskytnúť priestor na prezentáciu amatérskym tvorcom, ktorí sa zaoberajú textilnou tvorbou, pričom čerpajú z bezodnej studnice tradičnej ľudovej kultúry a rešpektujú požiadavky moderného dizajnu. Neváhajte a prihláste svoje diela.

15.2.2017
Udeľovanie ocenení Majster ľudovej umeleckej výroby

Ústredie ľudovej umeleckej výroby spoločne s Ministerstvom kultúry SR udelia ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby 2017. Výzva na nomináciu na titul je v súčasnosti otvorená.

9.3.2015

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne bude aj v roku 2015 organizátorom a spoluorganizátorom podujatí tradičnej ľudovej kultúry. V programovej štruktúre týchto podujatí je priestor aj na prezentáciu ľudových remesiel. Hľadáme výrobcov a predajcov drevených, prútených, textilných, hlinených, drôtených či akýchkoľvek...

12.6.2013
Prezentácie ľudovoumeleckých remesiel

Sprievodným programom Trenčianskych folklórnych slávností, ktoré se konali 11. júna 2013 na Mierovom námestí v Trenčíne, boli aj tento rok prezentácie ľudových remesiel.

13.5.2013
Prvý ročník Podjavorinských folklórnych slávností

Obec Bzince pod Javorinou a Lubina v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne usporiadali 11. mája 2013 PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI v amfiteátri na vrchu Roh.