Hlavná stránka / Aktuality / Posúvame termín prihlasovania do súťaže AMFO

Posúvame termín prihlasovania do súťaže AMFO

Posúvame termín prihlasovania do súťaže AMFO

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo 25. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho kraja 2021.

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973. Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – autori do 15 rokov, autori od 15 do 25 rokov, autori nad 25 rokov, ktorí súťažia v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, experiment. Súčasťou podujatia je aj výstava AMFO.

Termín prihlasovania do krajského kola súťaže posúvame na 10. mája 2021. Do tohto termínu je potrebné doručiť aj súťažné fotografie na adresu Trenčianskeho osvetového strediska (K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).

    

Realizátor a organizátor podujatia: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

   

Poslanie súťaže a výstavy:

Postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. V roku 2021 Národné osvetové centrum vyhlásilo odporúčanú tému RODINA, ktorá nie je povinná.

  

Podmienky účasti:

Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia. Krajské kolo súťaže v regiónoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava je základným kolom. Súťažiaci sa prihlasuje len do jedného základného kola. Nie je možné súťažiť súčasne v dvoch alebo viacerých regiónoch.

Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2017 – 2021 a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými dielami. Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty v čiernobielej/farebnej fotografii.

Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie v kategórii čiernobielej fotografie, 3 fotografie v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii cykly a seriály a jeden súbor v kategórii experiment. Limit pre kategóriu cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

V kategórii experiment je možné nahrať maximálne 10 fotografií a potrebné stručne objasniť ich zámer. V prípade vytvorenia originálneho fotografického artefaktu je potrebné ho zdokumentovať a nahrať ako digitálnu fotografiu, pričom je potrebné na výstavné účely odovzdať originál. Ak dielo vyžaduje vystavenie v digitálnej forme, autor nie je povinný odovzdať fotografie v tlačenej podobe.

Do prihlášky je autor povinný nahrať link na stiahnutie digitálnych fotografií (napr. pomocou internetoveho úložiska Wetransfer, Úschovňa, ulož.to a pod.). Fotografie musia byť nahrané vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100 MB. Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí: veková skupina_kategória_meno_priezvisko_názov diela. Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky. Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované. Odporúča sa podlepiť fotografie v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a deinštalácie.

  

Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky, budú zo súťaže vyradené.

   

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

  

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

  

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

  

Bez rozlíšenia veku:

C. kategória: cykly a seriály

D. kategória: experiment

   

Hodnotenie prác:

Fotografie prihlásené do súťaže bude hodnotiť odborná porota menovaná riaditeľkou TNOS v Trenčíne. Odborná porota môže udeliť jedno 1. miesto, spravidla jedno 2. a 3. miesto a maximálne 3 čestné uznania v oboch kategóriách (čiernobiela a farebná fotografia) daných vekových skupín. Kategórie cykly a seriály a experiment sa hodnotia bez rozlíšenia veku. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.

   

Do krajského kola súťaže sa môžete prihlásiť do 10. 5. 2021 cez odkaz: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Do tohto termínu je potrebné doručiť aj súťažné fotografie na adresu Trenčianskeho osvetového strediska (K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).

Keď ste na uvedenej stránke prvýkrát, najskôr si vytvorte prístup:

  • vyplňte e-mailovú adresu, heslo
  • opíšete overovací kód
  • stlačte pokračovať (na e-mail Vám bude zaslaný verifikačný kód)
  • vpíšte kód do okienka, potvrďte

Máte vytvorené konto a následne sa môžete prihlásiť s údajmi, ktoré ste si vytvorili. Cez vaše konto sa môžete prihlásiť do súťaží, ktorých sa chcete zúčastniť.

  • nájdete si súťaž, o ktorú máte záujem
  • vyberiete kraj /región, do kterého sa chcete prihlásiť
  • vyplníte prihlášku (úpravy môžete robiť,  pokiaľ nie je prihláška odoslaná)
  • odošlite prihlášku

   

Propozície súťaže nájdete na:

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/AMFO-2021-propozicie.pdf

Videonávod ako sa prihlásiť nájdete na:

https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg&feature=emb_title

Návod ako sa prihlásiť nájdete aj v priloženom dokumente.

      

Pokiaľ nemáte možnosť prihlásiť sa elektronicky, kontaktujte:

Mgr. Janka Masárová, 0901918803


Súvisiace dokumenty


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Hviezdoslavov kubín – štúrov uhrovec - kraj - DSC_0708 Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec - Kraj

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

2
Podujatia na deň 2.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

3
Podujatia na deň 3.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

4
Podujatia na deň 4.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

5
Podujatia na deň 5.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

6
Podujatia na deň 6.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

7
Podujatia na deň 7.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

8
Podujatia na deň 8.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

9
Podujatia na deň 9.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

10
Podujatia na deň 10.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - ŠTÚROV UHROVEC

10.5.2022, 9:30

11
Podujatia na deň 11.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

12
Podujatia na deň 12.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

13
Podujatia na deň 13.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

14
Podujatia na deň 14.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

15
Podujatia na deň 15.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

16
Podujatia na deň 16.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

17
Podujatia na deň 17.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

18
Podujatia na deň 18.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

19
Podujatia na deň 19.5.2022
JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

20
Podujatia na deň 20.5.2022
TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

20.5.2022 - 20.5.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

20.5.2022 - 22.5.2022

JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

21
Podujatia na deň 21.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

20.5.2022 - 22.5.2022

JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

22
Podujatia na deň 22.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

20.5.2022 - 22.5.2022

JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

23
Podujatia na deň 23.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

24
Podujatia na deň 24.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

25
Podujatia na deň 25.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU

26.4.2022, 17:00 - 25.5.2022,

26
Podujatia na deň 26.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

27
Podujatia na deň 27.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

28
Podujatia na deň 28.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

29
Podujatia na deň 29.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

30
Podujatia na deň 30.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

31
Podujatia na deň 31.5.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022