TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

2.5.2022

Tvorivé vzdelávanie bude súčasťou celoštátnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Počet účastníkov je limitovaný.

28.4.2022

Rázovitá obec Bzince pod Javorinou si tento rok pripomína veľké výročie svojej najvýznamnejšie rodáčky, národnej umelkyne a známej spisovateľky pre deti a mládež.

13.4.2022

Kreslíte, maľujete, modelujete, venujete sa výtvarnej tvorbe, neváhajte, už len do 18. 4. 2022 sa máte možnosť prihlásiť do 26. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja.

6.4.2022

V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpory ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 24/2014 a aktualizovaná uzneseniami vlády SR č. 474/2017 a č.632/2019, si Vás dovoľujeme pozvať na...

30.3.2022

Súťaž v prednese slovenskej rozprávky. Milí priatelia literatúry, radi by sme Vám dali do pozornosti súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2022 v Drienčanoch a na ktorú Vás srdečne pozývame. Do celoslovenského kola postupujú víťazi regionálnych kôl...

22.3.2022

Milí priaznivci paličkovanej čipky, venujete sa aktívne paličkovanej čipke a máte záujem naučiť sa niečo nové? Ak áno, pozývame Vás do Trenčína na trojdňový celoslovenský workshop DIALÓGY S ČIPKOU.

8.3.2022

Pohronské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja vás pozýva na seminár Šikanovanie očami kriminalistu s bývalým kriminalistom a poslancom BBSK Matejom Snopkom, ktorý sa uskutoční 10. 4. 2022 o 17. hod. prostredníctvom platformy ZOOM. Spoločne budeme hovoriť o medializovaných prípadoch...

7.3.2022

Propozície 19. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Cieľ: Motivovať deti, mládež a dospelých ku vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu ich tvorby.

3.3.2022

V Trenčianskom kraji odštartoval 68. ročník celoslovenskej postupovej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Obvodné kolá pre okres Trenčín sa konali počas pondelkov 21. a 28. februára 2022 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského a obvodné kolo pre okres Nové Mesto nad Váhom sa uskutočnilo vo štvrtok 24. februára 2022 v...

1.3.2022

Utorok 1. 3. a 15. 3. 2022 – Galéria Vážka Trenčín od 15.45 h – 16.45 h ZÁPIS detí do DFS Kornička z Trenčína – Kopa Obyčajných, Raz Nezbedných, Inokedy Čiperných Krpčekov A papučiek, srdečne pozýva malých folkloristov na zápis do jednotlivých skupín súboru podľa priloženého plagátika.