TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

22.12.2022

Recitačná súťaž SMREKovo, ktorá sa uskutočnila dňa 8. decembra 2022, čiže presne v deň 40. výročia úmrtia Smreka. 3. ročníka regionálnej recitačnej súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov a študentov, predovšetkým z okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Ich výkony hodnotilo šesť porotkýň, ktoré poskytli recitátorom...

12.12.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klub kultury Uherské Hradiště vyhlasujú V. ročník medzinárodnej súťaže fotografie FOPO 2022 • Fotografie pomedzia - Fotografie pomezí. Hlavnými témami sú príroda, krajina, história, tradície a kultúra.

14.11.2022

Prvý ročník výtvarnej súťaže Svet bez násilia očami detí je úspešne za nami. Do súťaže bolo doručených 79 výkresov v šiestich súťažných kategóriách. Ich hodnotenie sa uskutočnilo dňa 3. 11. 2022 v priestoroch Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. Odborná porota napokon ocenila 19 prác.

3.11.2022

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 34. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti pre materské, základné a základné umelecké školy okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

28.10.2022

Divadlo Púchov a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozývajú na výstavu obrazov Jozef Švikruha • Metamorfózy hudby

27.10.2022

Výtvarná súťaž Žitnoostrovské pastelky je tu opäť! Vyhlasovateľom súťaže je Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, ktoré tento rok organizuje v poradí už XXIV. ročník medzinárodnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Do súťaže sa každoročne zapája 21 štátov z Európy aj Ázie....

13.10.2022

„Asteroidy hrajú vo vedeckej fantastike niekoľko potenciálnych rolí, predovšetkým ako miesta, ktoré by mohli ľudia kolonizovať, ako zdroje na ťažbu minerálov, ako nebezpečenstvo, s ktorým sa stretávajú vesmírne lode pohybujúce sa medzi dvoma ďalšími bodmi a ako hrozba pre život na Zemi v dôsledku možného dopadu"

13.10.2022

PLÁNOVANÉ súťaže • Folklór a folklorizmus Zapojte sa do plánovaných postupových súťaží a prehliadok v oblasti folklór a folklorizmus, ktoré usporadúva Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne (nedeľa 19. marca; sobota 15. apríla 2023). Vyhlasovateľom súťaží a prehliadok je Národné osvetové centrum (NOC).

4.10.2022
Staň sa MLADÝM MODERÁTOROM roku 2022

Miluješ vedenie rozhovorov s respondentmi? Pri čítaní spravodajských textov sa cítiš ako ryba vo vode? A dokážeš si poradiť s redakčnou prípravou relácie a jej moderovaním? Ak si odpovedal/-a trikrát ÁNO, tak si si horúcim adeptom na to, aby si sa stal/-a MLADÝM MODERÁTOROM roku 2022!