TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

18.2.2022

PROPOZÍCIE Deň tanca 2022 Žiar nad Hronom Celoštátna postupová prehliadka moderného a módneho tanca pre všetky neprofesionálne tanečné zoskupenia jednotlivcov, ktorí nie sú členmi žiadnej z tanečných organizácií.

14.2.2022

Zapoj sa do literárnej súťaže o najlepší vedecko-fantastický príbeh na tému „planétky“ - alias asteroidy, kométy a ďalšie tajuplné malé telesá blízkeho i ďalekého vesmír.

31.1.2022

Vyhlasujeme 26. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja. Krajské kolo je súčasne regionálnym kolom pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava.

31.1.2022

Vyhlasujeme 26. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho kraja 2022.

31.1.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne ponúka prostredníctvom neformálneho združenia začínajúcich i vyspelých fotoamatérov nášho regiónu s názvom Fotostredisko zúčastňovať sa na fotografickom dianí v trenčianskom regióne. Pravidelnou aktivitou sú stretnutia záujemcov o fotografiu, kde môžu prezentovať svoju tvorbu aj...

31.1.2022

VI. ročník Bienále amatérskej fotografie Memoriál Jozefa Hollého.

31.1.2022

Prihlasovanie na 68. ročník celoslovenskej postupovej recitačnej sútaže Hviezdoslavov Kubín je spustené. Prihlasovať sa môžu deti, mládež, dospelí aj recitačné kolektívy a divadlá.

17.1.2022

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasujú XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

14.1.2022

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Hvezdáreň v Partizánskom pripravujú regionálne kolo 32. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" pre žiakov a študentov z okresov Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s...

12.1.2022

Máte radi hodnotné nebulvarizované čítanie? Odporúčame vám nový magazín s názvom LITERÁRNA STUDŇA. Vznik časopisu iniciovala odbočka Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja. V časopise má priestor pôvodná autorská literárna tvorba, predovšetkým ukážky tvorivosti študentov, ktorí majú nedostatočný...